"een ondernemend leider

Het bedrijf is opgericht in 2013 en wordt geleid door Guido van der Veen. Hij is bedrijfskundig econoom en heeft de afgelopen 16 jaar leiding gegeven aan complexe projecten op het gebied van huisvesting en vastgoed voor verschillende opdrachtgevers.

Met MKED richt hij zich op het ontwikkelen en beheren van studenten- en young professionals woningen voor institutionele eindinvesteerers. Resultaat gericht, creatief en inspirerend met een gevoel voor politiek en mens.

Als consultant heeft hij voor een gerespecteerd adviesbureau leiding gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van enkele complexe projecten en heeft hij strategisch huisvestingsadvies gegeven aan gemeente, universiteiten en commerciële partijen.

De afgelopen 8 jaar is hij als gebieds- en projectontwikkelaar verantwoordelijk voor omvangrijke en complexe projecten in opdracht van een grote ontwikkelende bouwer.

Daarnaast is hij een actief bestuurder in het maatschappelijk veld. Deze bestuurlijke ervaring komt goed van pas bij de projecten in politiek gevoelige omgevingen. Alle kennis en ervaring wil hij inzetten op de volgende gebieden:

  • Studentenhuisvesting: ontwikkelen, realiseren en beheren van studentenwoningen in de universiteitssteden in Nederland;
  • Young Professionals: door MKED ontwikkelt woonconcept voor afgestudeerden die een Next step op de woningmarkt willen maken;
  • Vastgoed specials: ontwikkelen en realiseren van o.a. hotels (short stay), sportaccommodaties, recreatie- en leisureparken.

Een ondernemend leider die sterk is in het signaleren van en inleven in de essentie van het probleem om vervolgens op creatieve wijze, doelgericht het sterkste resultaat neer te zetten in de werelden van vastgoed, bedrijfsvoering en politiek.